Citylans

Genom samarbete skapar vi möjligheter att utöka er befintlig verksamhet med att även kunna erbjuda mobila tjänster.


Eduredo AB äger ett koncept som lanserats under varumärket Citylans, genom detta möjliggör vi mobil hälso- och sjukvård. Vi erbjuder en komplett kedja som kan avlasta vårdgivarens ordinarie verksamheter. Det skapar möjlighet att erbjuda en ökad tillgänglighet för sjukvård oavsett var patienten bor.  

Den svenska sjukvården är hårt belastad, det står klart att när samhället börjar öppna upp efter covid-19 så kommer sjukvården under en lång tid vara kraftigt påverkad och inte dimensionerad att möta de uppdämda behov som byggts upp. Detta innebär att behovet av kompletterande lösningar kommer att bli starkt efterfrågade.

Just nu kör vi ett projekt med Bjurholms kommun, under projektet ansvarar vi för att ta emot samtal från brukare och personal. Vi gör en inledande bedömning och vid behov är vi på plats och genomför åtgärder. Målet är att tillgängligheten till sjuksköterskor ska vara som den var innan projektet startade.