Citylans


Eduredo AB äger ett koncept som lanserats under varumärket Citylans, genom detta möjliggör vi mobil hälso- och sjukvård. Vi erbjuder en komplett kedja som kan avlasta vårdgivarens ordinarie verksamheter. Det skapar möjlighet att erbjuda en ökad tillgänglighet för sjukvård oavsett var patienten bor.  

Vårt erbjudande

Den svenska sjukvården är hårt belastad, det står klart att när samhället börjar öppna upp efter covid-19 så kommer sjukvården under en lång tid vara kraftigt påverkad och inte dimensionerad att möta de uppdämda behov som byggts upp. Detta innebär att behovet av kompletterande lösningar kommer att bli starkt efterfrågade.

Pågående verksamhet

Vi arbetar aktivt med sjukvårdsrådgivning via telefon som stöd till vårdgivare som erbjuder dessa tjänster i sin ordinarie verksamhet.

Genomförda projekt

Citylans har genomfört ett projekt med Bjurholms kommun, under projektet ansvarade vi för att ta emot samtal från brukare och personal. Vi genomförde en inledande bedömning och vid behov åkte vi ut och genomförde åtgärder. Målet är att tillgängligheten till sjuksköterskor ska vara som den var innan projektet startade.