Citylans Digital Care har möjlighet att erbjuda

Sjuksköterskor

Erfarna sjuksköterskor som tar emot samtal ifrån personal eller individer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Samtalet följer ett rådgivningsstöd för att säkerställa att rätt bedömning görs.

Läkare

Är ni i behov av läkarinsatser så har vi läkare som kan ta ansvar för planerade och akuta insatser. Genom ett nytt arbetssätt kan läkarna finnas tillgängliga för sjuksköterskorna online och som snabbt kan följa upp och ta beslut om åtgärder.

Tekniska lösningar

Genom samarbete med företag som är experter inom sina områden har vi möjlighet att leverera tekniska lösningar som ökar patientsäkerhet, förbättrar arbetsmiljö och minskar verksamhetens totala kostnader

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....